EN

Hangzhou Triennial Curators Team

Artistic Director: Prof. SHI Hui

Exhibition Director: SI Shunwei

Curators: LIU Xiao, Assadour MARKAROV, XU Jia

 

 

Hangzhou Triennial Office:

Project Manager: YAN Fei

Project Coordinator: LU Yiru,

Coordinators and Volunteers:

LU Jiangnan, WANG  Xijing, CUI Yi, DAI Shanrui

 

 

China Silk Museum Project (outside): HUANG Yan

China Silk Museum Project (exhibition) : YING Xinxun, LIU Jiajing